Skip to content

Fejlesztő foglalkoztatás

Intézményünk működési engedélye szerint 15 fő ellátott részére fejlesztő foglalkoztatást tud biztosítani. 

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. 

A fejlesztő foglalkoztatásba azokat az ellátottakat vonjuk be, akik a korábbi foglalkoztatási formák, vagy a terápiás foglalkoztatások során bizonyították, hogy a végzett tevékenység fizikai és mentális képességeiknek megfelelő, feladattudatuk kialakult, munkatempójuk megfelelő, utasításokat megértik, feladattartásuk jó. 

A tevékenység folyamatos felügyeletét segítő munkatárs biztosítja.

A fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek bemutatása

Munkatevékenységek megnevezése
Ajándék-és dísztárgy készítő (TEÁOR’08: 32.99)
Parkgondozó, udvaros (TEÁOR’08: 81.29)
Intézmény takarító (TEÁOR’08: 81.29)
Karbantartó kisegítő (TEÁOR’08: 95.29)
Portás – ajtónálló (TEÁOR’08: 96.09)