Skip to content

Akkreditált foglalkoztatás

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16) Korm.Rendelet alapján lefolytatott akkreditációs eljárás eredményeként szervezetünket akkerditált foglalkoztatóvá nyilvánították. Intézményünk védett foglalkoztatónak minősül.

A foglalkozási rehabilitáció alapvető törekvése a megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek sikeres és tartós munkaerő-piaci integrációjának elősegítése. 

Szervezetünknél a rehabilitációs foglalkoztatás célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállalók számára olyan foglalkoztatás biztosítása, amely hozzájárul munkakészségük, egészségi állapotuk, testi, szellemi képességeik megőrzéséhez, fejlesztéséhez védett körülmények között. Az egészségi állapot, munkaképesség változás figyelembe vételével célunk olyan munkakörök kialakítása, amelyben a megváltozott munkaképességű, fogyatékos munkavállaló a szervezet számára értéket tud létrehozni, a megfelelő munkafeltételek megteremtésével teljes értékű munka végzésére válik alkalmassá, hozzájárulva a szervezet küldetésének, céljainak, feladatainak megvalósulásához. A foglalkozási rehabilitáció során célunk, hogy megváltozott munkaképességű, fogyatékos emberek számára folyamatos támogatás biztosítása mellet tartós foglalkoztatási lehetőséget biztosítsunk.

Intézményen belüli az alábbi munkakörökben tudunk foglalkoztatást biztosítani:

  • gondozó
  • konyhai kisegítő
  • raktárkezelő
  • mosodai kisegítő
  • intézményi takarító
  • parkgondozó-udvaros